0(222)240 53 23 iletisim@anadoludiyalizmerkezi.com.tr Gökmeydan Mah. Duygu Sk. No. 7 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

İnsan Kaynakları

Anasayfa > İnsan Kaynakları

Kalite Yönetim Sistemimiz

ESKİŞEHİR ANADOLU DİYALİZ MERKEZİNDE kalite çalışmaları, yönetimin ve klinik kalite sorumlularının desteği ile “Kalite Yönetim Birimi” tarafından; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz doğrultusunda yürütülmektedir. Kalite Yönetim Birimi bölümleri şu şekilde oluşturulmuştur;


1. Kurumsal Hizmetler

- Kurumsal Yapı
- Kalite Yönetimi
- Doküman Yönetimi
- Risk Yönetimi
- İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Eğitim Yönetimi
- Sosyal Sorumluluk


3. Sağlık Hizmetleri

- Hasta Bakımı
- İlaç Yönetimi
- Enfeksiyonların Önlenmesi
- Laboratuvar Hizmetleri


4. Destek Hizmetler

- Tesis Yönetimi
- Otelcilik Hizmetleri
- Malzeme ve Cihaz Yönetimi
- Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
- Atık Yönetimi
- Dış Kaynak Kullanımı


5. Gösterge Yönetimi

- Göstergelerin İzlenmesi
- Kalite Göstergeleri


Kalite Toplantılarımız

Yıl içinde belli periyotlarla Klinik kalite sorumluları, Kalite Yönetim Direktörü, Klinik Direktörü, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü, Mali işler Sorumlusun katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.


İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

ESKİŞEHİR ANADOLU DİYALİZ MERKEZİNDE;
- Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak
- Bu olayları izlemek
- Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.


Fiziksel Alan Denetimleri (BİNA TURLARI)

Merkezimizde; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte klinik fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır.
Merkez yönetimince oluşturulan ekip, diyaliz merkezlerinin büyüklüğü dikkate alınarak diyaliz merkezinde yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır. Bina turlarında diyaliz merkezlerimizdeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler, düzeltici/ önleyici faaliyetler önceliklerine göre yapılmaktadır.


Özdeğerlendirme Süreci

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Diyaliz) kapsamında, diyaliz merkezlerimizde yılda 1 defa özdeğerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır.
- Özdeğerlendirme ekibi; Klinik Direktörü, İnsan Kaynakları Sorumlusu, Mali ve İdari İşler Müdürü, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü, Hasta Hizmetleri Sorumlusu, Kalite Yönetim Direktörü ve Yardımcısı ve Klinik Kalite Temsilcisinden oluşmaktadır.
- Özdeğerlendirme (iç denetim), yılda 1 defa yapılır.
- Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.
- Özdeğerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm diyaliz merkezleri, denetim takvimi ve planı konusunda mail yolu ile bilgilendirilir.


Not: Yukarıdaki metin hazırlanırken Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz Setinden yararlanılmıştır.

Konumumuz

Gökmeydan Mah. Duygu Sk. No. 7
Odunpazarı / ESKİŞEHİR